North India Tour

Classical India Tour

Duration: 09 Nights / 10 Days
Destinations Covered: Delhi – Jaipur – Agra – Orchha – Khajuraho – Varanasi - Delhi.
Readmore.. Book Now..

Pushkar Fair

Duration: 07 Nights / 08 Days
Destinations Covered: Delhi – Agra - Jaipur - Pushkar
Readmore.. Book Now..

Golden Triangle

Duration: 06 Nights / 07 Days
Destinations Covered: Delhi - Jaipur – Agra - Delhi
Readmore.. Book Now..

Nepal Tour

Duration: 7 Nights / 8 Days
Destinations Covered : Kathmandu – Chitwan - Pokhara – Lumbini - KathmanduReadmore.. Book Now..

Kashmir and Ladakh

Duration: 09 Nights / 10 Days
Destinations Covered: Delhi – Srinagar – Kargil - Lamayuru – Ulleytokpo- Alchi - Leh- Hemis – Thiksey- Pangong Lake – Leh - Delhi
Readmore.. Book Now..

Foothills of Himalaya

Duration:09 Nights / 10 Days
Places Covered:Delhi - Amritsar – Dharamshala – Rewalsar - Manali – Naggar –Delhi
Readmore.. Book Now..

Desert Experience of Rajasthan

Duration: 17 Nights/18 Days
Destinations Covered: Delhi – Jodhpur – Jaisalmer – Manwar – Jodhpur – Udaipur - Chittorgarh – Bijaipur – Bundi – Pushkar – Ranthaambore – Agra – Delhi
Readmore.. Book Now..

Steps of Buddha

Duration:12 Nights / 13 Days
Places Covered:Delhi – Lucknow – Sravasti – Lumbini – Vaishali – Kushinagar – Rajgir – Nalnda – Patna – Bodhgaya – Vararanasi - Delhi
Readmore.. Book Now..

Tigers & Temples of India

Duration: 14 Nights / 15 Days
Destinations Covered:Delhi - Jaipur – Ranthambore - Bharatpur – Agra - Bandhavgarh - Khajuraho-Varanasi - Delhi
Readmore.. Book Now..

Kashmir, A Paradise on earth

Duration : Duration: 07 Nights / 08 Days
Destinations Covered: Delhi – Srinagar – Pahalgam – Gulmarg - Delhi
Readmore.. Book Now..

Road to Shambala

Duration : 14 Nights / 15 Days
Destinations Covered: Delhi – Amritsar – Dharamshala – Manali – Keylong – Sarchu - Leh – (Stok Palace, Sankar Gompa, Shanti Stupa, Shey, Thiksey, Hemis - Lamayury - Delhi
Readmore.. Book Now..

Yoga & Goa

Duration: 13 Nights / 14 Days
Destinations Covered:Delhi – Rishikesh - Agra – Jaipur – Goa - Mumbai
Readmore.. Book Now..

Golden Triangle & Goa

Duration: 13 Nights / 14 Days
Destinations Covered:Delhi – Agra – Jaipur – Goa – Mumbai
Readmore.. Book Now..

Essence of North India

Duration: 15 Nights / 16 Days
Places Covered: Delhi – Varanasi - Agra – Jaipur – Udaipur – Aurangabad: Ellora & Ajanta – Goa - Mumbai
Readmore.. Book Now..

Valley of Flowers

Duration:10 Nights/11 Days
Destinations Covered: Delhi – Rishikesh – Joshimath – Govindghat – Vally of flowers - Ghangharia – Hemkund Sahib – Joshimath – Rishikesh - Delhi
Readmore.. Book Now..